MENY

HÅLLBARHET

Kvalitet och miljö

God kvalitet, långsiktig hållbarhet och en trivsam och säker arbetsmiljö är värden vi håller högt!

Vårt ansvar

Vi är medvetna om att sättet vi bedriver vår verksamhet påverkar människor, miljö och samhälle. SVB vill bidra till en långsiktig, hållbar utveckling för vår värld och människorna som ska leva där nu och i framtiden. Därför lever vi efter mottot ”för en renare framtid”, vilket både reflekterar resultatet av vårt arbete hos kunden, där vi levererar en ren och effektiv industrimiljö, men också vårt engagerade arbete för en hållbar miljö för framtida generationer. Tack vare offensiva satsningar på modern miljöteknik i kombination med vårt gedigna kunnande, så kan vi vägleda beslutsfattare till smarta lösningar som är bra för miljön.

Hållbarhet handlar också om ansvarsfull företagsstyrning. Därför bedriver vi vår verksamhet utifrån tanken om en sund och hållbar ekonomi, där långsiktiga beslut borgar för fortsatt tillväxt, en trygg arbetsplats för våra anställda och att vi är en pålitlig partner till våra kunder.

Vi vet också att våra medarbetare är vår största tillgång! Av den anledningen investerar vi i vår personal genom att ge dem schyssta arbetsvillkor, utbildningar och en trygg och trivsam arbetsplats där vi tar hand om varandra. Vi månar om en företagskultur som präglas av tillit, ansvar, engagemang och gemenskap. Vi tar ansvar för egen och andras hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Det innebär till exempel att vi tar oss tid att förstå de arbetsmiljörisker som föreligger i olika arbetsuppgifter och gör vårt bästa för att motverka dem.

Våra killar och tjejer på fältet är kunniga yrkesmänniskor som vet att arbetet de utför är viktigt och gör stor skillnad för våra kunder. Många gånger bidrar vi faktiskt till att viktiga samhällsfunktioner fungerar, så som leverans av värme, elektricitet och livsmedel.

Certifieringar

God kvalitet, långsiktig hållbarhet och en trivsam och säker arbetsmiljö är värden vi håller högt! Därför styrs våra besluts- och arbetsprocesser av ett ISO-certifierat verksamhetssystem vilket borgar för kundnöjdhet, miljömedvetenhet och trygga medarbetare. Vi är också certifierade enligt ”Great Place To Work ©” och ”EcoVadis”.

Självklart arbetar vi också för ständig förbättring. Det finns nämligen alltid saker som kan göras bättre och att ibland omvärdera och utveckla gör oss till ett ännu starkare SVB.

Vill du ta del av våra policyer?

Klicka nedan för att läsa vår kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö- samt drog- och alkoholpolicy.

Modern teknik gör skillnad

Tack vare vår vilja att ständigt utvecklas och kontinuerliga teknikinvesteringar, så är vi idag stolta över att kunna erbjuda marknadens mest effektiva och miljövänliga lösningar för industri- och miljösanering samt betong- och ytbehandlingsarbeten.

Modern teknik gör stor skillnad på flera olika sätt! Ur ett miljöperspektiv innebär det till exempel att vi i ett saneringsuppdrag med mobilt reningsverk, kan recirkulera kontaminerat spolvatten för att drastiskt minska färskvattenförbrukningen samt att vi kan rena spolvattnet från skadliga tungmetaller och restprodukter. Det behandlade vattnet håller så hög renhetsgrad att det slutligen kan gå direkt till avloppsnätet.

Ur ett arbetsmiljöperspektiv innebär modern teknik bland annat att vi kan vattenbila skadad betong med hjälp av en robot. Det minimerar risker för våra operatörer och eliminerar arbetsrelaterade skador orsakade av exempelvis vibrationer och förslitning.

Att utnyttja modern teknik innebär ofta även effektivitetsvinster i fråga om tid, kvalitet och kostnad!

VATTEN-

RENING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området vattenrening.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

Välkommen till kundportalen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

YT-

BEHANDLING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området ytbehandling.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

SPRÄNG-

SOTNING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området sprängsotning.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

BETONG-

ARBETEN

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området betongarbeten.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

VAKUUM-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området vakuumteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

BLÄSTRINGS-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området blästringsteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

MILJÖ-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området miljöteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

HÖGTRYCKS-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området högtrycksteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!