MENY
VATTENRENING
VATTEN-
RENING
TJÄNST | VATTENRENING

VATTENRENING MED HÖG RENHETSGRAD

VATTENRENING MED HÖG RENHETSGRAD

Under de senaste åren har kraven gällande hanteringen av spolvattnet i högtrycksuppdragen kommit att bli en viktig faktor och är numera ofta en förutsättning för att vara en tänkbar leverantör för uppdraget. Vi tycker att detta är ett positivt framsteg som driver teknikutvecklingen fortare framåt och det gynnar såväl kunden som vår miljö.

SVB ligger långt framme när det kommer till vattenreningsteknik och uppfyller idag alla gällande krav. Vi ser dock ännu fler möjligheter och arbetar nu bland annat med förbättring av de reningsmetoder som används.

Varför behöver vattnet renas

Vid vattenbilning, vattenblästring och spolning används vatten under högt tryck för att avverka material och rengöra förorenade ytor från smuts och beläggningar i så väl förbränningspannor som rörsystem och cisterner. I processen avlägsnas material, sediment och avlagringar som innehåller skadliga föroreningar vilka har en negativ miljöpåverkan och orsakar risk för människors hälsa. Slammet måste därför hanteras genom exempelvis långtidsförvaring eller annan godkänd hantering. Sådan förvaring eller hantering innebär stora olägenheter och inte minst kostnader för industrin.

Vår vattenreningsteknik

Med vår vattenreningsteknik kan vi skilja bort till exempel sand och förbränningsrester från spolvattnet som uppkommer vid högtrycksrengöring av värmeverkens förbränningspannor samt rena vattnet från skadliga tungmetaller. I reningsprocessen använder vi såväl flocknings- som fällningsmedel och vi kan reglera och optimera förekomsten av ämnen så som nickel, zink, koppar, kadmium eller kvicksilver. För att säkerställa att det renade vattnet uppfyller alla gällande myndighetskrav så genomförs kontinuerliga egenkontroller och provtagningar vilka verifieras av ett ackrediterat laboratorium. Det behandlade vattnet håller så hög renhetsgrad att det slutligen kan gå direkt till eget eller kommunalt reningsverk.

Flexibilitet och effektivitet

Vattenreningsanläggningarna med alla nödvändiga instrument och komponenter, inklusive kontroller, blandare och doseringssystem, är integrerade i en 20-fots enheter som är enkla att transportera och tar minimalt utrymme i anspråk på trånga arbetsplatser. Det gör det möjligt att behandla spolvatten på plats och i realtid, vilket maximerar effektiviteten och bibehåller samtidigt en miljövänlig arbetsplats. Anläggningarna har vardera en kapacitet av upp till 20 m3 vatten per timme, beroende på vattnets kontamineringsgrad. SVB har dessutom möjlighet att recirkulera vattnet i rengöringsprocessen, vilket på så vis ytterligare minskar vår miljöpåverkan och mängden vatten som krävs för uppdraget.

Vi erbjuder helheten

SVB erbjuder helhetslösningar där vi tar hand om de flesta förekommande behov relaterade till industri- och miljösanering. Tack vare ett brett utbud av tjänster där modern teknik, kunskap och mångårig erfarenhet bidrar till smarta, säkra och miljövänliga lösningar, kan vi erbjuda en helhet vilken få andra kan matcha. SVB är förstås också certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Vill du veta mer om oss?

SVB levererar industri- och miljösaneringstjänster samt betong- och ytbehandlingsarbeten till företagskunder inom industri-, bygg- och fastighetssektorn.

Är du intresserad av tjänsten?

Hos SVB möter du ett engagerat och kunnigt team som inte bara levererar, utan också bidrar till att hitta smartare lösningar.

VATTEN-

RENING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området vattenrening.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

Välkommen till kundportalen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

YT-

BEHANDLING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området ytbehandling.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

SPRÄNG-

SOTNING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området sprängsotning.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

BETONG-

ARBETEN

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området betongarbeten.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

VAKUUM-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området vakuumteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

BLÄSTRINGS-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området blästringsteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

MILJÖ-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området miljöteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

HÖGTRYCKS-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området högtrycksteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!