MENY

REKRYTERING

Bli en del av vårt team

Vi månar om en företagskultur som präglas av tillit, ansvar, engagemang och gemenskap.

En trygg & utvecklande arbetsplats

Vi bedriver vår verksamhet utifrån tanken om en sund och hållbar ekonomi, där långsiktiga beslut borgar för fortsatt tillväxt, en trygg arbetsplats för våra anställda och att vi är en pålitlig partner till våra kunder.

Våra medarbetare är vår största tillgång och därför investerar vi i vår personal genom att ge dem schyssta arbetsvillkor, utbildningar och en trivsam arbetsplats där vi tar hand om varandra och ser till egen och andras hälsa och säkerhet. Vi månar om en företagskultur som präglas av tillit, ansvar, engagemang och gemenskap.

Att arbeta hos SVB är utmanande, omväxlande och faktiskt ganska smutsigt ibland, det ligger i sakens natur – ”skitigt men förbannat skoj” brukar vi säga! Här får man som medarbetare dessutom möjlighet att bidra till att viktiga samhällsfunktioner fungerar, så som leverans av värme, elektricitet och livsmedel.

Lediga tjänster

Är du sugen på en ny utmaning i arbetslivet? Här hittar du information om våra lediga tjänster. Skulle det för tillfället inte finnas några utannonserade tjänster så kan du förstås alltid skicka oss en spontanansökan för att visa ditt intresse. Välkommen med din ansökan!

Våra kärnvärden

Kvalitet

Vår målsättning är alltid att uppfylla kundernas uttalade och underförstådda behov och förväntningar samt följa övriga bindande krav. Våra åtaganden ska skötas så att det blir en god referens för fortsatta affärer med kunden. Det uppnår vi genom att ha ett effektivt kvalitetssystem som fortlöper, utvärderas och förbättras. Vi har också en välutbildad och flexibel organisation med förmåga att lösa problem även vid komplexa uppdrag.

Miljö

Vi eftersträvar alltid att våra åtaganden ska orsaka minsta möjliga miljöpåverkan, för en renare framtid. Det är möjligt tack vare ett effektivt miljöledningssystem vilket bl a syftar till att förbättra vår avfalls- och kemikaliehantering, vår energihushållning samt att tillgodose information och utbildning till våra medarbetare. Vi arbetar också aktivt för att hjälpa våra kunder att minska sin miljöpåverkan.

Säkerhet

Vi arbetar i en säker och sund arbetsmiljö som inte äventyrar medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa. Det är möjligt tack vare bl a grundlig utbildning, betryggande resurser och skadeförebyggande arbete. Givetvis uppfyller vi arbetsmiljölagstiftningen i alla avseenden.

Vill du veta mer om oss?

SVB levererar industri- och miljösaneringstjänster samt betong- och ytbehandlingsarbeten.

Uppförandekod

SVB vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och ägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar utveckling. För att uppnå detta arbetar vi aktivt med god affärsetik och socialt engagemang. Vi tar hänsyn till vår miljö och strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer. Uppförandekoden visar vägen genom att beskriva våra värderingar och de krav vi ställer på medarbetare och affärspartners.

Grunden för uppförandekoden är våra kärnvärden som vägleder oss i allt vi gör – kvalitet, miljö och säkerhet. SVB erkänner FNs Global Compact och uppförandekoden bygger på dess tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. Principerna i uppförandekoden baseras även på FNs deklaration om mänskliga rättigheter och ILOs kärnkonventioner om rättigheter i arbetslivet.

VATTEN-

RENING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området vattenrening.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

Välkommen till kundportalen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

YT-

BEHANDLING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området ytbehandling.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

SPRÄNG-

SOTNING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området sprängsotning.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

BETONG-

ARBETEN

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området betongarbeten.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

VAKUUM-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området vakuumteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

BLÄSTRINGS-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området blästringsteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

MILJÖ-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området miljöteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

HÖGTRYCKS-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området högtrycksteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!