MENY
VATTENBLÄSTRING
VATTEN-
BLÄSTRING
TJÄNST | VATTENBLÄSTRING

VATTENBLÄSTRING MED 3200 BAR TRYCK

VATTEN-BLÄSTRING MED 3200 BAR TRYCK

Vattenblästring är ett effektivt och miljövänligt sätt att avlägsna oönskade beläggningar så som smuts, fett, korrosion, färg och klorider. Rengöringen bygger på att använda vatten under högt tryck, upp till 3 200 bar, utan kemiska tillsatser eller slipmedel som exempelvis sand. Efter vattenblästring är ytan redo att repareras och ytbehandlas.

I motsats till sandblästring orsakar vattenblästring inte i något skadligt damm eller andra föroreningar i luften. Inte heller gnistbildning vilket är mycket riskfyllt vid arbete i anslutning till brandfarliga gaser och ämnen. Användning av vattenblästring förutsätter dock oftast att ytan tidigare varit blästrad på traditionellt vis eftersom vatten inte kan ge exempelvis stål den ytprofil som krävs för ytbehandling. Vattenblästring kan användas vid rengöring av till exempel bassänger, fartygsskrov, plåttak och betongkonstruktioner.

Vattenblästring med robotteknik

Tack vare den senaste högtryckstekniken med kraftfulla pumpar och robotiserad utrustning så kan vi utföra även de mest utmanande uppdragen kostnadseffektivt och säkert, med minsta möjliga miljöpåverkan. Vid vattenblästring med robot har vi möjlighet att använda denna rengöringsmetod även där omgivningen är känslig för vatten. Med hjälp av vakuum fäster roboten vid underlaget och i vattenblästringsprocessen sugs vattnet bort, varför omgivningen och ytan lämnas nästan helt torr och redo för ytbehandling inom loppet av några minuter. Dessutom avlägsnas samtidigt den borttagna beläggningen med spolvattnet som därefter behandlas med vår unika vattenreningsteknik vilken är godkänd enligt myndigheternas miljökrav. Det gör spolvattnet helt ofarligt och utan miljöpåverkan.

Vi erbjuder helheten

SVB erbjuder helhetslösningar där vi tar hand om hela processen från vattenblästring, till vattenrening samt bortforsling och deponering av materialrester. Tack vare gedigen kunskap och teknik i framkant så kan vi erbjuda en tjänst som är effektiv avseende resultat, kostnad och tidsåtgång, vilket gör ert driftuppehåll så kort som möjligt.

Vi tar ansvar för säkerhet och miljö

Arbete med höga tryck är ett riskfyllt arbete. SVB jobbar därför kontinuerligt med säkerhetsfrågor i arbetsmiljön och samtliga våra operatörer har genomgått alla de säkerhetsutbildningar som krävs för att bli certifierad att arbeta med höga tryck. SVB är förstås också certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Vill du veta mer om oss?

SVB levererar industri- och miljösaneringstjänster samt betong- och ytbehandlingsarbeten till företagskunder inom industri-, bygg- och fastighetssektorn.

Är du intresserad av tjänsten?

Hos SVB möter du ett engagerat och kunnigt team som inte bara levererar, utan också bidrar till att hitta smartare lösningar.

VATTEN-

RENING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området vattenrening.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

Välkommen till kundportalen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

YT-

BEHANDLING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området ytbehandling.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

SPRÄNG-

SOTNING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området sprängsotning.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

BETONG-

ARBETEN

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området betongarbeten.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

VAKUUM-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området vakuumteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

BLÄSTRINGS-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området blästringsteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

MILJÖ-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området miljöteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

HÖGTRYCKS-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området högtrycksteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!