MENY
PROV & ANALYS
PROV &
ANALYS
TJÄNST | PROVTAGNING & ANALYS
TJÄNST | PROV & ANALYS

MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

Många platser har under lång tid påverkats av industriell verksamhet vilket lett till förorening av mark, byggnader, sediment och vatten. När föroreningshalterna är påtagligt högre än bakgrundshalterna definieras platsen som miljöskadad.

En förorening kan också orsakas av exempelvis ett oavsiktligt utsläpp i en arbetsplatsolycka eller i en trafikolycka. Ett förorenat område kan medföra spridning av miljögifter till omgivningen med allvarlig negativ miljöpåverkan och risk för människors hälsa.

Undersökning och åtgärd

En miljöteknisk undersökning visar föroreningssituationen i ett område. Undersökningen ska genomföras av en sakkunnig och bör delas in i olika steg, bland annat orientering, provtagningsplan, provtagning och utvärdering. SVB är en godkänd leverantör av miljöteknisk undersökning och vi kan dessutom tillhanda lösningar för hantering av miljöfarliga ämnen i fråga om sanering, bortforsling och deponering. Prover analyseras av ett ackrediterat laboratorium och undersöks avseende förekomst av till exempel asbest, PCB, mögel, tungmetaller och andra miljögifter, i prov från bland annat byggmaterial, mark, jord, vatten och luft.

Vi erbjuder helheten

SVB erbjuder helhetslösningar där vi tar hand om de flesta förekommande behov relaterade till industri- och miljösanering. Tack vare ett brett utbud av tjänster där modern teknik, kunskap och mångårig erfarenhet bidrar till smarta, säkra och miljövänliga lösningar, kan vi erbjuda en helhet vilken få andra kan matcha. SVB är förstås också certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Vill du veta mer om oss?

SVB levererar industri- och miljösaneringstjänster samt betong- och ytbehandlingsarbeten till företagskunder inom industri-, bygg- och fastighetssektorn.

Kontaktpersoner

Är du intresserad av tjänsten? Hör gärna av dig till någon av oss, så ger vi dig rätt lösning för ert behov!

Miljökonsult
T:  070-899 15 26
E:  [email protected]
Affärschef
T:  070-869 09 69
E:  [email protected]
Projektledare
T:  070-813 24 47
E:  [email protected]

YT-

BEHANDLING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området ytbehandling.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

BYGG-

SERVICE

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området byggservice.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

BETONG-

ARBETEN

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området betongarbeten.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

VAKUUM-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området vakuumteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

BLÄSTRINGS-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området blästringsteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

MILJÖ-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området miljöteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

HÖGTRYCKS-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området högtrycksteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!