MENY

TJÄNSTER

En fullservicepartner

Vårt breda utbud av tjänster kan paketeras i smarta helhetslösningar med modern teknik och djupgående expertis.

Vi erbjuder en oslagbar bredd

Tack vare den senaste högtryckstekniken med kraftfulla pumpar och robotiserad utrustning så kan vi utföra även de mest utmanande uppdragen kostnadseffektivt och säkert, med minsta möjliga miljöpåverkan.

Genom att trycksätta vatten upp till 3 200 bar, högtrycksspolar, vattenblästrar och vattenbilar vi olika typer av ytor för materialavverkning och industriell rengöring. Med våra vakuumsugbilar avlägsnar och förflyttar vi såväl våta som torra material, exempelvis vatten, drivmedel, kemikalier, isolering, spån, sten och mycket mer. Med en enorm sug- och blåskraft kan vi nå svåråtkomliga ställen flera hundra meter från maskinen.

Inom miljöteknikområdet finns vår vattenreningsteknik vilken renar vatten från restprodukter och skadliga tungmetaller. Det behandlade vattnet håller så hög renhetsgrad att det slutligen kan gå direkt till eget eller kommunalt reningsverk. Vi är också ett Swedac-ackrediterat företag vilket innebär att vi har tillstånd att utföra lagstadgade installations- och kontrollbesiktningar av olika typer av cisterner och vi tillhandahåller dessutom lösningar för hantering av miljöfarliga ämnen i fråga om miljöteknisk undersökning och utredning, sanering, bortforsling och deponering.

Läs mer om alla våra tjänster nedan eller kontakta oss redan nu.

Våra kunder

Våra kunder finns representerade inom industri-, bygg- och fastighetssektorn. Vårt breda utbud av tjänster möjliggör en pålitlig och effektiv produktionsapparat hos våra kunder, renare miljö, samt kostnadsmedvetna och långsiktiga lösningar för bearbetning av betong och ytskikt.

Bland våra kunder återfinns till exempel producenter av kemi och drivmedel, livsmedelsproducenter, kraft- och värmeverk, räddningstjänst, byggföretag, hamnanläggningar, varv, försäkringsbolag, infrastrukturutvecklare, hyresvärdar och bostadsrättsföreningar.

Många uppdrag är komplexa vilket kräver stor kompetens och särskild teknisk prestanda.

Vill du läsa mer om vårt kvalitets- och miljöarbete?

God kvalitet, långsiktig hållbarhet och en trivsam och säker arbetsmiljö är värden vi håller högt!

Modern teknik gör skillnad

Tack vare vår vilja att ständigt utvecklas och kontinuerliga teknikinvesteringar, så är vi idag stolta över att kunna erbjuda marknadens mest effektiva och miljövänliga lösningar för industri- och miljösanering samt betong- och ytbehandlingsarbeten.

Modern teknik gör stor skillnad på flera olika sätt! Ur ett miljöperspektiv innebär det till exempel att vi i ett saneringsuppdrag med mobilt reningsverk, kan recirkulera kontaminerat spolvatten för att drastiskt minska färskvattenförbrukningen samt att vi kan rena spolvattnet från skadliga tungmetaller och restprodukter. Det behandlade vattnet håller så hög renhetsgrad att det slutligen kan gå direkt till avloppsnätet.

Ur ett arbetsmiljöperspektiv innebär modern teknik bland annat att vi kan vattenbila skadad betong med hjälp av en robot. Det minimerar risker för våra operatörer och eliminerar arbetsrelaterade skador orsakade av exempelvis vibrationer och förslitning.

Att utnyttja modern teknik innebär ofta även effektivitetsvinster i fråga om tid, kvalitet och kostnad!

HÖGTRYCKS-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området högtrycksteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

SPRÄNG-

SOTNING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området sprängsotning.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

MILJÖ-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området miljöteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

VATTEN-

RENING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området vattenrening.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

BLÄSTRINGS-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området blästringsteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

BETONG-

ARBETEN

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området betongarbeten.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

VAKUUM-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området vakuumteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

YT-

BEHANDLING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området ytbehandling.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

Välkommen till kundportalen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.