MENY
ARTIKEL
ARTIKEL | VATTEN | 2021-06-01

RENT VATTEN FÖR EN RENARE FRAMTID

Med vår vattenreningsteknik kan vi skilja bort till exempel sand och förbränningsrester från spolvattnet, som uppkommer vid högtrycksrengöring av värmeverkens förbränningspannor samt rena vattnet från skadliga tungmetaller.

För att säkerställa att det renade vattnet uppfyller alla gällande myndighetskrav så genomförs kontinuerliga egenkontroller och provtagningar vilka verifieras av ett ackrediterat laboratorium. Det behandlade vattnet håller så hög renhetsgrad att det slutligen kan gå direkt till eget eller kommunalt reningsverk.

Vattenreningsanläggningen är integrerad i en 20-fots enhet som är enkel att transportera och tar minimalt utrymme i anspråk på trånga arbetsplatser. Det gör det möjligt att behandla spolvatten på plats och i realtid, vilket maximerar effektiviteten och bibehåller samtidigt en miljövänlig arbetsplats.

Filtrering i mobilt reningsverk

Vattenreningsprocessen

Uppsamlat och avslammat vatten pumpas in en inloppskammare (#1) där en fällningskemikalie tillsätts för att fälla ut tungmetaller i vattnet. Vattnet rinner sedan in i en andra kammare (#2) där koldioxid införs i syfte att neutralisera pH. I tredje kammaren (#3) separeras fasta partiklar i en lamella och sjunker ner i en lagringstratt (#4) för avlägsning. Vattnet fortsätter sedan till nästa kammare (#5) för en andra pH-justering. I en slutlig kontrolltank (#6) bekräftas det att pH-värdet i vattnet har återgått till önskat värde, innan det släpps ut.

Sprängskiss vattenreningsverk

Optiska turbiditetssensorer och pH-sensorer övervakar och registrerar kontinuerligt vattenkvaliteten för att säkerställa att endast rent vatten släpps ut. Om vattnet inte uppfyller de inställda gränsvärdena stängs matningspumpen automatiskt av för att förhindra att smutsigt vatten tränger ut. Vattnet återcirkuleras då tills det uppfyller de förinställda värdena för pH och grumlighet.

Vi ligger långt framme när det kommer till vattenreningsteknik

Jonas Björk, Affärschef

Under de senaste åren har vi uppfattat att kunderna har betydligt högre krav gällande hanteringen av spolvattnet i vattenbilningsuppdragen. Även om frågan tidigare varit aktuell så är det numera ofta en förutsättning för att vara en tänkbar leverantör för uppdraget. Vi tycker att detta är ett positivt framsteg som driver teknikutvecklingen fortare framåt, det är bra för såväl kunden som vår miljö. SVB ligger långt framme när det kommer till vattenreningsteknik och uppfyller idag alla gällande krav.

Styrenheter för tillsatsmedel

VATTEN-

RENING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området vattenrening.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

Välkommen till kundportalen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

YT-

BEHANDLING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området ytbehandling.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

SPRÄNG-

SOTNING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området sprängsotning.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

BETONG-

ARBETEN

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området betongarbeten.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

VAKUUM-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området vakuumteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

BLÄSTRINGS-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området blästringsteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

MILJÖ-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området miljöteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

HÖGTRYCKS-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området högtrycksteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!