MENY
HÖGTRYCKSSPOLNING
HÖGTRYCKS-
SPOLNING
TJÄNST | HÖGTRYCKSSPOLNING

HÖGTRYCKSSPOLNING RENGÖR EFFEKTIVT

HÖGTRYCKS-SPOLNING RENGÖR EFFEKTIVT

Högtrycksspolning är en effektiv metod för att rengöra förorenade ytor från smuts och beläggningar i så väl rörsystem som cisterner och tankar. Med rengöringsmetoden avlägsnas invändiga avlagringar och sediment som kan orsaka minskade flöden eller blockerade rörsystem. Vi högtrycksspolar allt från förbränningspannor, växlare, cisterner och sodapannor till rörsystem i alla tänkbara industrier och branscher.

Genom att använda vatten under högt tryck spränger vi bort oönskade beläggningar och öppnar upp igensatta rör utan att orsaka några vibrations- eller rivskador. Vattnets kraft gör det möjligt att verkningsfullt rengöra utan att använda kemikalier. Tack vare en stor mängd effektiva högtrycksverktyg och robotiserad utrustning kan vi kostnadseffektivt spola även de mest svåråtkomliga ställen oavsett dimension på tankar och rör.

Modern teknik

Tack vare den senaste högtryckstekniken med kraftfulla pumpar och robotiserad utrustning så kan vi utföra även de mest utmanande uppdragen kostnadseffektivt och säkert. Vår utrustning har låga bullernivåer och är godkända enligt de miljökrav som myndigheterna ställer. Moderna tryck- och flödespumpar ger oss möjlighet att arbeta med ett vattentryck på allt från 150 till 3 200 bar och ett vattenflöde på 10 till 300 liter per minut. Det innebär stor flexibilitet att kunna utföra alla typer av uppdrag på bästa sätt. Tack vare vår unika vattenreningsteknik kan vi återcirkulera och rena spolvattnet vilket medför att processen har minimal miljöpåverkan.

Olika typer av uppdrag

Vi har kunskap, erfarenhet och utrustning för att kunna lösa alla tänkbara uppdrag inom högtrycksspolning. Våra kunder finns vanligtvis inom process- och tillverkningsindustrin samt bygg- och anläggningsbranschen. Vi rengör till exempel överhättare, economizer och drag i förbränningspannor, där vi högtrycksspolar bort aska från väggar och i tuber. Vi rengör cisterner innehållande oljor, lösningsmedel, syror och andra kemiska produkter där kraven är mycket hårda.

Vi erbjuder helheten

SVB erbjuder helhetslösningar där vi tar hand om hela processen från högtrycksspolning, till vattenrening samt bortforsling och deponering av materialrester. Tack vare gedigen kunskap och teknik i framkant så kan vi erbjuda en tjänst som är effektiv avseende resultat, kostnad och tidsåtgång, vilket gör ert driftuppehåll så kort som möjligt.

Vi tar ansvar för säkerhet och miljö

Arbete med höga tryck är ett riskfyllt arbete. SVB jobbar därför kontinuerligt med säkerhetsfrågor i arbetsmiljön och samtliga våra operatörer har genomgått alla de säkerhetsutbildningar som krävs för att bli certifierad att arbeta med höga tryck. SVB är förstås också certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Vill du veta mer om oss?

SVB levererar industri- och miljösaneringstjänster samt betong- och ytbehandlingsarbeten till företagskunder inom industri-, bygg- och fastighetssektorn.

Är du intresserad av tjänsten?

Hos SVB möter du ett engagerat och kunnigt team som inte bara levererar, utan också bidrar till att hitta smartare lösningar.

VATTEN-

RENING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området vattenrening.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

Välkommen till kundportalen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

YT-

BEHANDLING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området ytbehandling.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

SPRÄNG-

SOTNING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området sprängsotning.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

BETONG-

ARBETEN

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området betongarbeten.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

VAKUUM-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området vakuumteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

BLÄSTRINGS-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området blästringsteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

MILJÖ-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området miljöteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

HÖGTRYCKS-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området högtrycksteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!