MENY
CISTERNSKROTNING
CISTERN-
SKROTNING
TJÄNST | CISTERNSKROTNING
TJÄNST | KONTROLLBESIKTNING

HANTERING AV FÖRVERKAD CISTERN

HANTERING AV FÖRVERKAD CISTERN

En cistern är ett slutet kärl vilket används till att förvara exempelvis brandfarliga vätskor, kemikalier eller hett fjärrvärmevatten. Cisterner finns på många industriella anläggningar samt företag, gårdar och villor i Sverige.

En cistern kan rymma flera hundra kubikmeter vätska, men små cisterner på ett par kubikmeter är också vanliga. Den som äger en cistern ansvarar för att cisternen besiktigas enligt gällande myndighetskrav. I en cistern får inte trycket över vätskeytan vara mer än 0,5 bar, och den får inte utsättas för ett vakuum större än 0,0065 bar. En cistern räknas som en trycksatt anordning vilket beror på att den stora vätskemängden utövar ett tryck mot cisternens botten och mantel. Om cisternen går sönder riskerar stora mängder vätska att läcka ut. Har den vätskan farliga egenskaper finns stora risker för såväl miljö som människors hälsa.

Hantering av förverkad cistern

Under sin livstid utsätts cisterner för olika typer av angrepp och då cisternen inte längre uppfyller lagstadgade krav eller inte längre används så behöver den hanteras på rätt sätt. SVB kan demontera, forsla bort och skrota förverkade cisterner som inte längre uppfyller lagstadgade krav. Vi tillhandahåller även utgrävning och upptagning eller sandfyllning av cisterner som kan vara kvar i marken. Vi utför arbeten som omfattar demontering av hela värmeanläggningar så som pannor, varmvattenberedare, skorstenar med mera. För alla uppdrag som omfattar skrotning tillhandahåller vi erforderliga skrotningsintyg.

Vi erbjuder helheten

SVB erbjuder helhetslösningar där vi tar hand om de flesta förekommande behov relaterade till industri- och miljösanering. Tack vare ett brett utbud av tjänster där modern teknik, kunskap och mångårig erfarenhet bidrar till smarta, säkra och miljövänliga lösningar, kan vi erbjuda en helhet vilken få andra kan matcha. SVB är förstås också certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Vill du veta mer om oss?

SVB levererar industri- och miljösaneringstjänster samt betong- och ytbehandlingsarbeten till företagskunder inom industri-, bygg- och fastighetssektorn.

Är du intresserad av tjänsten?

Hos SVB möter du ett engagerat och kunnigt team som inte bara levererar, utan också bidrar till att hitta smartare lösningar.

VATTEN-

RENING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området vattenrening.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

Välkommen till kundportalen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

YT-

BEHANDLING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området ytbehandling.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

SPRÄNG-

SOTNING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området sprängsotning.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

BETONG-

ARBETEN

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området betongarbeten.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

VAKUUM-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området vakuumteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

BLÄSTRINGS-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området blästringsteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

MILJÖ-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området miljöteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

HÖGTRYCKS-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området högtrycksteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!