MENY
VATTENBILNING
VATTEN-
BILNING
TJÄNST | VATTENBILNING

VATTENBILNING MED 3200 BAR TRYCK

VATTEN-BILNING MED 3200 BAR TRYCK

Vattenbilning är en miljövänlig metod för borttagning av utslitet eller skadat material med hjälp av vatten under högt tryck, upp till 3 200 bar.

Vanligtvis används vattenbilning för selektiv borttagning av betong, där möjligheten att med exakthet kunna avlägsna endast valda betongavsnitt ger stora fördelar eftersom metoden inte påverkar friskt material och är skonsam mot armering och underliggande konstruktion. Vid vattenbilning av exempelvis eldfast infodring i värmepannor och tryckkärl uppnås en totalt frilagd mantel, utan någon som helst mekanisk kontakt!

Vilka är fördelarna

Traditionell mekanisk bilning av betong innebär inte enbart risk för att skada såväl frisk betong som armering och underliggande konstruktion, utan kan också ge upphov till skadliga gaser och damm, eller gnistbildning vilket är mycket riskfyllt vid arbete i anslutning till brandfarliga gaser och ämnen. Riskerna kan undvikas med vattenbilning eftersom det är en dammfri och kall skärmetod där vattnet gör jobbet. Dessutom genererar vattenbilning inga mikrosprickor eller svaga zoner och har avsevärt högre kapacitet än traditionell mekanisk bilning.

Hur fungerar vattenbilning

Då det högt trycksatta vattnet med ljudets hastighet träffar betongen tränger det igenom ytan och följer betongens skadade partier. Där trycks all skadad betong bort medan den friska betongen lämnas kvar. Resultatet blir en stark betongyta för pågjutning med överlägsen vidhäftning. Borttagningskapaciteten varierar beroende på faktorer så som betongens kvalitet, armeringsjärnens dimension och antal, önskat borttagningsdjup samt ballastens storlek och kvalitet. Vattenbilning kan användas vid avverkning av till exempel betong, syrafast tegel och gummiliner. Vi utför vanligtvis vattenbilning i värmepannor och tryckkärl, på bropelare och kantbalkar, på golv, tak och väggar i parkeringsgarage, på kajer och mycket mer.

Vad kan vi göra för er

Tack vare den senaste högtryckstekniken med kraftfulla pumpar och robotiserad utrustning så kan vi utföra även de mest utmanande uppdragen kostnadseffektivt och säkert, med minsta möjliga miljöpåverkan. Dessutom erbjuder vi helhetslösningar där vi tar hand om hela processen från vattenbilning, till vattenrening samt bortforsling och deponering av materialrester. Med vår unika vattenreningsteknik kan vi rena och återanvända spolvattnet och vid avklarat arbete göra utsläpp till recipient enligt myndigheternas miljökrav.

Vi tar ansvar för säkerhet och miljö

Arbete med höga tryck är ett riskfyllt arbete. SVB jobbar därför kontinuerligt med säkerhetsfrågor i arbetsmiljön och samtliga våra operatörer har genomgått alla de säkerhetsutbildningar som krävs för att bli certifierad att arbeta med höga tryck. SVB är förstås också certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Vill du veta mer om oss?

SVB levererar industri- och miljösaneringstjänster samt betong- och ytbehandlingsarbeten till företagskunder inom industri-, bygg- och fastighetssektorn.

Är du intresserad av tjänsten?

Hos SVB möter du ett engagerat och kunnigt team som inte bara levererar, utan också bidrar till att hitta smartare lösningar.

VATTEN-

RENING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området vattenrening.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

Välkommen till kundportalen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

YT-

BEHANDLING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området ytbehandling.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

SPRÄNG-

SOTNING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området sprängsotning.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

BETONG-

ARBETEN

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området betongarbeten.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

VAKUUM-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området vakuumteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

BLÄSTRINGS-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området blästringsteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

MILJÖ-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området miljöteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

HÖGTRYCKS-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området högtrycksteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!