MENY

OM OSS

Stort tjänsteutbud

SVB levererar industri- och miljösaneringstjänster samt betong- och ytbehandlingsarbeten till företagskunder inom industri-, bygg- och fastighetssektorn.

Om företaget

SVB levererar industri- och miljösaneringstjänster samt betong- och ytbehandlingsarbeten till företagskunder inom industri-, bygg- och fastighetssektorn. Vårt breda utbud av tjänster möjliggör en pålitlig och effektiv produktionsapparat hos våra kunder, renare miljö, samt kostnadsmedvetna och långsiktiga lösningar för bearbetning av betong och ytskikt. Våra processer är framtagna med stort fokus på säkerhet och minsta möjliga miljöpåverkan. Tack vare smarta helhetslösningar, modern teknik och djupgående expertis, levererar vi effektiva lösningar som gör skillnad. SVB verkar i hela landet och vi sysselsätter cirka 90 medarbetare. Omsättningen uppgår till cirka 180 MSEK. Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Vår historia

År 1991 grundade Jörgen Persson ”SVB – Sand & Vattenbläst i Tyringe AB”. Företagets ursprungliga affärsidé omfattade framför allt blästrings- och industrimålningsuppdrag. Sand- och vattenblästring, rostskyddsmålning och takmålning utgjorde den största delen av vår omsättning. Tjänsterna utvecklades och under nästan tio år etablerades framgångsrika samarbeten inom industri- och byggbranschen. Mot slutet av 90-talet var SVB en välkänd leverantör av blästrings-, målnings- och industrisaneringstjänster.

År 2000 såldes företaget till ISS Facility Services, vilket idag är ett av världens största tjänsteföretag. Under ISS ledning arbetade Jörgen Persson kvar i rollen som regionchef för södra Sverige, men några år senare köpte Jörgen tillbaka SVB med ambitionen om att fortsätta utveckla företaget i den ursprungliga andan.

I samband med detta investerade vi i vår allra första vakuumsugbil, bland annat i syfte att stärka vår position som specialist på industriell rengöring av förbränningspannor i kraftvärmeindustrin samt sanering i kemisk processindustri, två kundsegment som kommit att bli mycket viktiga. Några år senare anskaffades det första mobila reningsverket, vilket var en för framtiden viktig investering, där vi idag är branschledande när det kommer till vattenrening och recirkulering.

År 2017 förvärvades Cisternservice i Hässleholm AB, ett företag som med mer än 50 års erfarenhet av bland annat saneringar, reparationer och ackrediterade besiktningar av trycksatta kärl, passade väl in vårt befintliga tjänsteutbud. Cisternservice i Hässleholm AB är idag ett helägt koncernbolag.

Under årens lopp har renodling, kompetensutveckling och offensiva satsningar på modern teknik gjort att SVB utvecklats till att idag, inom våra tjänsteområden, vara en ledande partner till industri- och byggbranschen. Dessutom har stora satsningar gjorts när det kommer till hållbarhet och omtanke om vår framtida miljö, där vi är särskilt stolta över vår mobila vattenreningsteknik med recirkulation, som blivit positivt uppmärksammad av såväl kunder som branschorganisationer.

I början av 2022 inleddes ett partnerskap med finska Lassila & Tikanoja för att med gemensamma krafter förstärka och utveckla vårt erbjudande till kunder inom industri-, bygg- och fastighetssektorn i Sverige. Tillsammans med Lassila & Tikanoja öppnades helt nya möjligheter att växa och skapa ytterligare kundnytta, bland annat tack vare deras mångåriga erfarenhet av stora industrikunder och särskild expertis när det kommer till metodutveckling. Partnerskapet innebär att Lassila & Tikanoja också är delägare i SVB, tillsammans med tidigare ägare Jörgen Persson, Jonas Björk och Johannes Strömberg.

Under andra kvartalet 2022 tog vi nästa steg genom etableringen av vår lokala enhet i Stenungsund. Här finns drygt tre tusen företag och en världsledande kemisk industri. Den kemiska industrin är ett av våra viktigaste kundsegment och en lokal förankring gör det möjligt för oss att leverera bästa möjliga service till våra kunder.

I februari 2024 expanderar SVB ytterligare. Den här gången gör vi, med förvärvet av PF Industriservice AB, entré i norra delen av Sverige, nämligen Hudiksvall. Tack vare förvärvet får vi möjligheter att skapa kundnytta i en helt ny region där efterfrågan på kvalificerad industrisanering är stor. Här finns många kunder inom viktiga kundsegment så som kraft- och värmeindustrin och massa- och pappersindustrin.

SVB grundas

Jörgen Persson grundar SVB som framförallt ska leverera blästrings- och industrimålningsuppdrag.

1991

Säljs till ISS

ISS Facility Services köper företaget. Jörgen Persson arbetar kvar i rollen som regionchef.

2000

SVB återköps

Jörgen Persson köper tillbaka SVB med ambitionen om att fortsätta utvecklingen.

2005

Vattenrening

En för framtiden viktig investering görs - vårt första mobila reningsverk kommer till SVB.

2014

Förvärv

Cisternservice förvärvas och mer än 50 års erfarenhet av cisterner adderas till SVB.

2017

Expansion

SVB expanderar geografiskt genom att etablera avdelning i Karlshamn, Blekinge.

2019

Partnerskap

SVB och finska Lassila & Tikanoja ingår partnerskap för framtida utveckling.

2022

Expansion

SVB expanderar geografiskt genom att etablera avdelning i Stenungsund, Västra Götaland.

2022

Förvärv

PF Industriservice förvärvas och SVB gör entré i Norrland.

2024

Våra kärnvärden

Kvalitet

Vår målsättning är alltid att uppfylla kundernas uttalade och underförstådda behov och förväntningar samt följa övriga bindande krav. Våra åtaganden ska skötas så att det blir en god referens för fortsatta affärer med kunden. Det uppnår vi genom att ha ett effektivt kvalitetssystem som fortlöper, utvärderas och förbättras. Vi har också en välutbildad och flexibel organisation med förmåga att lösa problem även vid komplexa uppdrag.

Miljö

Vi eftersträvar alltid att våra åtaganden ska orsaka minsta möjliga miljöpåverkan, för en renare framtid. Det är möjligt tack vare ett effektivt miljöledningssystem vilket bl a syftar till att förbättra vår avfalls- och kemikaliehantering, vår energihushållning samt att tillgodose information och utbildning till våra medarbetare. Vi arbetar också aktivt för att hjälpa våra kunder att minska sin miljöpåverkan.

Säkerhet

Vi arbetar i en säker och sund arbetsmiljö som inte äventyrar medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa. Det är möjligt tack vare bl a grundlig utbildning, betryggande resurser och skadeförebyggande arbete. Givetvis uppfyller vi arbetsmiljölagstiftningen i alla avseenden.

Certifieringar

God kvalitet, långsiktig hållbarhet och en trivsam och säker arbetsmiljö är värden vi håller högt! Därför styrs våra besluts- och arbetsprocesser av ett ISO-certifierat verksamhetssystem vilket borgar för kundnöjdhet, miljömedvetenhet och trygga medarbetare.

Självklart arbetar vi också för ständig förbättring. Det finns nämligen alltid saker som kan göras bättre och att ibland omvärdera och utveckla gör oss till ett ännu starkare SVB.

Vill du läsa mer om vårt kvalitets- och miljöarbete?

God kvalitet, långsiktig hållbarhet och en trivsam och säker arbetsmiljö är värden vi håller högt!

Vi stödjer föreningslivet

Att vara med i en förening medför en rad olika fördelar, särskilt när det gäller lagsport. Barn och ungdomar som engagerar sig i lagsport under sin uppväxt får ta del av en gemenskap som leder till att de blir sedda, lär sig att samarbeta med andra människor och att visa hänsyn till varandra. Samtidigt får de möjlighet att skaffa vänner genom sina lagkamrater, vänskaper som tillsammans med sporten i sig bidrar till att ge barn och ungdomar ökat självförtroende och välmående. Det gäller förstås också senare i livet då man som vuxen utövar lagsport och erfarenheterna från föreningslivet ger dig även insikter och förmågor som är värdefulla i arbetslivet!

Men, det är faktiskt inte bara barn och ungdomar som drar nytta av föreningslivet. Ofta får även föräldrarna utveckla sina planerings- och samarbetsförmågor, i och med att de ibland behöver engagera sig i föreningens verksamhet exempelvis genom samåkning till träningar, att arrangera matcher och tävlingar tillsammans och att ta på sig förtroendeuppdrag i föreningen. På så vis kan även föräldrarna knyta nya vänskapsband och hitta en gemenskap de tidigare inte hade.

SVB uppmuntrar till all form av sport och föreningsliv som ger barn, ungdomar och vuxna positiva fördelar i livet. Därför stödjer och sponsrar vi flertalet olika föreningar i vårt närområde, bland annat Tyringe Hockey, Malmö Redhawks, Mjällby AIF, Asarums IF och Tyringe Konståkningssällskap.

Malmö Redhawks
SPONSRADE SEDAN 2015
Mjällby AIF
SPONSRADE SEDAN 2015
Tyringe Hockey
SPONSRADE SEDAN 2015
Asarums IF
SPONSRADE SEDAN 2021

VATTEN-

RENING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området vattenrening.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

Välkommen till kundportalen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

YT-

BEHANDLING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området ytbehandling.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

SPRÄNG-

SOTNING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området sprängsotning.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

BETONG-

ARBETEN

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området betongarbeten.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

VAKUUM-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området vakuumteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

BLÄSTRINGS-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området blästringsteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

MILJÖ-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området miljöteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

HÖGTRYCKS-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området högtrycksteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!