MENY
SPRÄNGSOTNING
SPRÄNG-
SOTNING
TJÄNST | SPRÄNGSOTNING

EFFEKTIV RENGÖRING UNDER DRIFT

EFFEKTIV RENGÖRING UNDER DRIFT

Sprängsotning är en effektiv och säker rengöringsmetod som kan genomföras då kundens produktionsanläggning är i full drift, utan att sänka effekten. Med hjälp av sprängmedel avlägsnas oönskade beläggningar så som slagg, aska och sot, i den tryckvåg som uppkommer vid explosionen. Metoden kan användas säkert i temperaturer upp till 1 300 °C, det eliminerar behovet av driftuppehåll vilket innebär en smart och kostnadseffektiv lösning för kunden. Sprängsotning kan användas i flera olika typer av anläggningar, bland annat förbränningspannor, rökgaskanaler, elektroavskiljare och silos.

Vi arbetar tätt med våra kunder inom industrin och vet vad som krävs för ett lyckat underhållsstopp, där effektivitet och resultat är nyckelfaktorer. Vi har också resurser för att hantera hela underhållsuppdraget med relaterade tjänster så som vakuumsugning av våta och torra material och avfallshantering inklusive ADR.

Så går sprängsotningen till

Sprängningsarbeten är tillståndspliktiga, varför utföraren ska ha intyg för arbetet. En säkerhetsplan och en myndighetsanmälan upprättas i god tid före varje sprängningsuppdrag. Sprängningsplanen utformas så att den uppfyller säkerhets- och arbetsplatsföreskrifter. Innan start genomförs därutöver fyra olika riskbedömningar, för att säkerställa resultatet och för att eliminera risken för person- och anläggningsskador i samband med arbetet. Arbetet utförs alltid av minst två operatörer tillsammans, vilka skyddas med särskilt utformad skyddsutrustning.

Utrustningen vi använder för sprängsotning inkluderar sprängämnen, lansar, olika tillbehör för att placera, fästa och kyla sprängämnen samt säkerhetsutrustning. Vi använder ett noggrant utvalt sprängämne vars brand- och säkerhetsegenskaper är särskilt anpassade för rengöring av processutrustning.

Sprängämnet placeras med vattenkyld lans på utvalt mål, vanligtvis från ett manhål, men det går även att placera sprängämnet från ett hål som är minst 40 mm vilket ökar säkerheten då man inte behöver öppna den större underhållsluckan. Sprängämnet kan placeras på lutande mål och metoden kan även spränga vertikalt nedåt. Före varje detonation avges två pip. Detonationen orsakar en tryckvåg vilken avlägsnar oönskade beläggningar så som slagg, aska och sot. Sprängsotningen genomförs systematiskt och i större anläggningar handlar det ofta om flera hundra explosioner. Arbetet kan utföras i så väl varma som kalla förhållanden, då lansen och sprängämnet presterar i temperaturer upp till 1 300 °C.

Täta underhållssprängningar ökar anläggningens prestanda

De allra flesta produktionsanläggningar förlorar del av sin kapacitet i takt med att beläggningar byggs upp. Med ett proaktivt förhållningssätt kan vi med täta underhållsprängningar säkerställa att anläggningen har förutsättningar att kunna prestera med full kapacitet året runt. Arbetet uförs då anläggningen är i full drift och orsakar därför inget stillestånd. Underhållssprängningar bör genomföras i intervaller om 3-6 veckor och resulterar, utöver i ökad kapacitet, i minskat rengöringsbehov vid större underhållsstopp, sänkta kostnader och en säkrare arbetsmiljö.

En patenterad och beprövad teknik

Vår unika sprängsotningsmetod har utvecklats under flera år och tekniken är patenterad av L&T-koncernen, vilken SVB tillhör. Sprängsotningar har utförts sedan 2019, i genomsnitt 6 000 sprängningar och 150 sprängdagar per år. Inom koncernen pågår även metodutveckling av en alternativ sprängmetod baserad på tryckluft, i form av så väl mobila lösningar som fasta enheter vilka kan leverera tryckexplosioner på givna tidpunkter och intervaller.

Vi erbjuder helheten

SVB erbjuder helhetslösningar där vi tar hand om de flesta förekommande behov relaterade till industri- och miljösanering. Tack vare ett brett utbud av tjänster där modern teknik, kunskap och mångårig erfarenhet bidrar till smarta, säkra och miljövänliga lösningar, kan vi erbjuda en helhet vilken få andra kan matcha. SVB är förstås också certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Vill du veta mer om oss?

SVB levererar industri- och miljösaneringstjänster samt betong- och ytbehandlingsarbeten till företagskunder inom industri-, bygg- och fastighetssektorn.

Kontaktpersoner

Är du intresserad av tjänsten? Hör gärna av dig till någon av oss, så ger vi dig rätt lösning för ert behov!

VATTEN-

RENING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området vattenrening.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

Välkommen till kundportalen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

YT-

BEHANDLING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området ytbehandling.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

SPRÄNG-

SOTNING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området sprängsotning.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

BETONG-

ARBETEN

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området betongarbeten.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

VAKUUM-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området vakuumteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

BLÄSTRINGS-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området blästringsteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

MILJÖ-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området miljöteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

HÖGTRYCKS-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området högtrycksteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!