MENY
KONTROLLBESIKTNING
KONTROLL-
BESIKTNING
TJÄNST | KONTROLLBESIKTNING
TJÄNST | KONTROLLBESIKTNING

LAGSTADGAD KONTROLLBESIKTNING

LAGSTADGAD BESIKTNING

En cistern är ett slutet kärl vilket används till att förvara exempelvis brandfarliga vätskor, kemikalier eller hett fjärrvärmevatten. Cisterner finns på många industriella anläggningar samt företag, gårdar och villor i Sverige.

En cistern kan rymma flera hundra kubikmeter vätska, men små cisterner på ett par kubikmeter är också vanliga. Den som äger en cistern ansvarar för att cisternen besiktigas enligt gällande myndighetskrav. I en cistern får inte trycket över vätskeytan vara mer än 0,5 bar, och den får inte utsättas för ett vakuum större än 0,0065 bar. En cistern räknas som en trycksatt anordning vilket beror på att den stora vätskemängden utövar ett tryck mot cisternens botten och mantel. Om cisternen går sönder riskerar stora mängder vätska att läcka ut. Har den vätskan farliga egenskaper finns stora risker för såväl miljö som människors hälsa.

Förebyggande åtgärder

Under sin livstid utsätts cisterner för olika typer av angrepp som kräver åtgärder. Förebyggande arbete är av stor vikt, såväl ur ekonomisk som säkerhetsmässig synpunkt. Den som äger en cistern ansvarar för att cisternen inte påverkar miljön, exempelvis genom läckage. Cisterner måste enligt lag besiktas var sjätte år för att säkerställa dess funktion. Information om gällande regler och lagar för cisterner hittar ni på Naturvårdsverkets hemsida (www.naturvardsverket.se) eller på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida (www.msb.se).

En ackrediterad leverantör

Vi är ett SWEDAC-ackrediterat företag (genom vårt koncernbolag Cisternservice) vilket innebär att vi har tillstånd att utföra lagstadgade installations- och kontrollbesiktningar av olika typer av cisterner, enligt standarden SS-EN ISO/IEC 17020. Vi erbjuder tömning, rengöring, besiktning och vid behov lagning av alla typer av cisterner. I tjänsten ingår nödvändiga kontroller samt upprättande av besiktningsprotokoll och tidplan för nästkommande kontroll.

Vid behov kan vi även tillverka en helt ny cistern samt forsla bort förverkad cistern och förse er med skrotningsintyg.

Vi erbjuder helheten

SVB erbjuder helhetslösningar där vi tar hand om de flesta förekommande behov relaterade till industri- och miljösanering. Tack vare ett brett utbud av tjänster där modern teknik, kunskap och mångårig erfarenhet bidrar till smarta, säkra och miljövänliga lösningar, kan vi erbjuda en helhet vilken få andra kan matcha. SVB är förstås också certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Vill du veta mer om oss?

SVB levererar industri- och miljösaneringstjänster samt betong- och ytbehandlingsarbeten till företagskunder inom industri-, bygg- och fastighetssektorn.

Är du intresserad av tjänsten?

Hos SVB möter du ett engagerat och kunnigt team som inte bara levererar, utan också bidrar till att hitta smartare lösningar.

VATTEN-

RENING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området vattenrening.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

Välkommen till kundportalen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

YT-

BEHANDLING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området ytbehandling.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

SPRÄNG-

SOTNING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området sprängsotning.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

BETONG-

ARBETEN

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området betongarbeten.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

VAKUUM-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området vakuumteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

BLÄSTRINGS-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området blästringsteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

MILJÖ-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området miljöteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

HÖGTRYCKS-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området högtrycksteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!