MENY

VÅRA POLICYER

VÅRA

POLICYER

Vår kvalitetspolicy

Vi ska vara en pålitlig samarbetspartner! För att lyckas ska vi bedriva vår verksamhet utifrån tanken om en sund och hållbar ekonomi där långsiktiga beslut borgar för fortsatt tillväxt och en trygg arbetsplats för våra medarbetare. Samtidigt som vi uppfyller vår intressenters krav, behov och förväntningar.

 • Våra åtaganden ska präglas av kvalitetsmedvetenhet.

 • Vi ska investera i våra medarbetare genom kontinuerlig kompetensutveckling.

 • Vi ska vara en flexibel organisation med förmåga att lösa problem, även vid komplexa eller akuta uppdrag.

 • Vi ska arbeta för ständig förbättring i riktning mot ökad kundtillfredsställelse och ett starkare SVB.

Vår miljöpolicy

Tack vare innovationsrikedom och en stark vilja att ständigt utvecklas, så är vi idag stolta över att kunna erbjuda produkter och tjänster som ger positiva effekter i våra kunders processer. Varför vi också lever efter mottot ”för en renare framtid”. Vi ska fortsätta vara medvetna om våra miljöaspekter och arbetar kontinuerligt med ständiga förbättringar för en ökad miljöprestanda, bland annat genom:

 • Att som minst uppfylla lagar och andra bindande krav.

 • Att med erfarenhet och professionalism vägleda våra kunder till smarta lösningar som ger positiv miljöpåverkan.

 • Att vara lyhörda för utvecklingspotential och utvärdera nya möjligheter.

 • Att säkra organisationens expertis genom information och utbildning, inte minst när det gäller att skydda vår miljö och undvika föroreningar.

Vår arbetsmiljöpolicy

En säker arbetsmiljö är vår högsta prioritet och vi brukar använda uttrycket ”arbeta säkert och metodiskt”. Våra skiftande arbeten i tuffa, utmanande miljöer ställer höga krav på alla medarbetares ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö. Vi är experter inom vårt område och vi ska alltid föregå med gott exempel där vi representerar SVB. Den säkerhetskultur vi står för ska genomsyra hela verksamheten och det syns genom att:

 • Vi uppmuntrar varandra till att arbeta säkert och har ett klimat som tillåter samtal kring risker och brister.

 • Vi utvärderar fortlöpande händelser och identifierade risker som underlag till att ständigt förbättra vår arbetsmiljö.

 • Vi främjar medarbetarengagemang genom samverkan och välkomnar alla initiativ till att stärka vårt arbetsmiljöarbete.

 • Vi bevakar lagar och andra krav samt har tydliga rutiner och genomtänkta arbetssätt för att förebygga ohälsa och olyckor.

 • Vi accepterar ingen form av diskriminering eller kränkande särbehandling.

 • Vi är en drog- och alkoholfri arbetsplats och alla avvikelser behandlas enligt vår drog- och alkoholpolicy.

Vår drog- och alkoholpolicy

Alkohol och drogbruk hör inte ihop med en god arbetsmiljö och får inte förekomma på vår arbetsplats på grund av de riskfyllda arbeten vi utför. Policyn ska genomsyra inställningen till alkohol- och drogmissbruk hos alla anställda. Alla anställda ska läsa igenom och godkänna policyn. Med droger avses alkohol, narkotika, dopingpreparat, samt överkonsumtion av receptbelagda läkemedel som är narkotikaklassade och av andra smärtstillande läkemedel. SVB har absolut nolltolerans för alkohol- och drogpåverkan och företaget arbetar efter följande riktlinjer:

 • Företaget förutsätter att ingen alkohol- eller annan drogpåverkan förekommer under arbetstid.

 • Alla anställda har ett ansvar att verka för en god och säker arbetsmiljö där alkohol och droger inte får användas. Undantaget denna regel är alkoholförtäring vid representation eller vid annan sammankomst utanför arbetstid, godkänd av ledningsgrupp. Återhållsamhet, gott och representativt uppträdande gäller dock naturligtvis alltid.

 • Det är den enskildes ansvar att vara nykter och drogfri.

 • Kontakterna med den enskilde, vid misstanke eller vid konstaterande av missbruk, ska kännetecknas av respekt för medarbetaren och gott omdöme.

 • Den enskilde har ansvar för sitt beslut att ta emot eller avböja det stöd som erbjuds av företaget och ansvarar för konsekvenserna av sitt beslut.

 • När missbruk upptäcks, samt under rehabilitering, tillåter inte företaget arbete där fara för säkerhet i arbetsmiljön kan påverkas. Exempelvis arbeten med höga tryck och vakuum, heta arbeten, arbeten med fallrisk, arbeten med lastbil och truck, arbeten med bearbetningsmaskiner och tjänsteresor med bil. Företagsledningen ansvarar för att bedöma säkerhetsriskerna och vidta åtgärder som skyddar den enskilde individen och övriga anställda.

 • Att fällas för rattonykterhet för resa under fritiden anses allvarligt och kan leda till åtgärder enligt handlingsplan.

 • Vid misstanke eller konstaterande av missbruk hos kundens medarbetare eller leverantörer inom arbetsområdet, informerar vår ledning respektive arbetsgivare om den uppkomna situationen.
 • Andras tolerans är individens värsta fiende. Bristen på reaktioner får individen att fortsätta sitt progressiva förlopp. Därför har alla i företagets organisation ett ansvar att reagera och agera. Den som inte gör det är en ”möjliggörare” och stjälper individen istället för att hjälpa.
 • I de fall det bedöms nödvändigt, kontaktas polisen.
 • Företaget har rätt att genomföra alkohol- och drogtester vid nyanställningar, vid slumpmässiga kontroller och vid misstanke om missbruk. Den anställde har rätt att få information om vilken typ av test som ska genomföras.

VATTEN-

RENING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området vattenrening.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

Välkommen till kundportalen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

YT-

BEHANDLING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området ytbehandling.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

SPRÄNG-

SOTNING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området sprängsotning.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

BETONG-

ARBETEN

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området betongarbeten.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

VAKUUM-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området vakuumteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

BLÄSTRINGS-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området blästringsteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

MILJÖ-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området miljöteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

HÖGTRYCKS-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området högtrycksteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!