MENY

FÖRETAGSPOLICY

FÖRETAGS-

POLICY

Vår kvalitetspolicy

SVB ska alltid eftersträva att uppfylla kundernas uttalade och underförstådda behov och förväntningar samt följa övriga bindande krav. Våra helhetsåtaganden inom industri- och miljösanering, byggberedning och korrosionsskyddande åtgärder ska skötas så att arbetet blir en god referens för fortsatta affärer med kunden. Detta ska uppnås genom att:

 • Ha ett effektivt kvalitetssystem som fortlöpande utvärderas och förbättras.

 • Sätta konkreta mål för kvalitetsarbetet och följa upp dessa.

 • Ge medarbetarna tillräcklig information och utbildning.

 • Ha en flexibel organisation med förmåga att lösa problem, även vid komplexa uppdrag.

 • Ständigt arbeta för att förbättra verksamheten i riktning mot ökad kundtillfredsställelse.

 • Betrakta kunden som en samarbetspartner.

Vår miljöpolicy

SVB ska alltid eftersträva att i våra åtaganden inom industri- och miljösanering, byggberedning och korrosionsskyddande åtgärder minska vår miljöpåverkan genom att:

 • Hantera kunders avfall på ett säkert sätt samt hushålla med energi och naturresurser.

 • Utifrån våra förutsättningar förebygga föroreningar.

 • Ge medarbetarna tillräcklig information och utbildning.

 • Uppfylla tillämpliga krav i miljölagstiftningen och övriga bindande krav.

 • Utarbeta konkreta mål för miljöarbetet och följa upp dessa.

 • Ha ett effektivt miljöledningssystem som fortlöpande utvärderas och förbättras.

 • Ge medarbetarna tillräcklig information och utbildning.

 • Hjälpa våra kunder att minska sin miljöpåverkan.

Vår arbetsmiljöpolicy

SVB skall erbjuda en säker och sund arbetsmiljö som inte äventyrar medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa genom att:

 • Uppfylla tillämpliga krav i arbetsmiljölagstiftningen och övriga bindande krav.

 • Sträva efter att eliminera faror och minska arbetsmiljörisker inom våra arbeten.

 • Sätta konkreta arbetsmiljömål kopplade till verksamheten och följa upp dessa.

 • Ha ett effektivt system för arbetsmiljöarbetet som fortlöpande utvärderas och förbättras.

 • Förebygga och motverka kränkande särbehandling.

 • Upprätthålla en alkohol- och drogfri arbetsmiljö.

 • Involvera medarbetarna i arbetsmiljöfrågor och ge dem tillräcklig information och utbildning.

VATTEN-

RENING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området vattenrening.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

Välkommen till kundportalen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

YT-

BEHANDLING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området ytbehandling.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

SPRÄNG-

SOTNING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området sprängsotning.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

BETONG-

ARBETEN

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området betongarbeten.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

VAKUUM-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området vakuumteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

BLÄSTRINGS-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området blästringsteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

MILJÖ-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området miljöteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

HÖGTRYCKS-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området högtrycksteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!