MENY

FÖRETAGSPOLICY

FÖRETAGS-

POLICY

Vår kvalitetspolicy

SVB ska alltid eftersträva att uppfylla kundernas uttalade och underförstådda behov och förväntningar samt följa övriga bindande krav. Våra helhetsåtaganden inom industri- och miljösanering, byggberedning och korrosionsskyddande åtgärder ska skötas så att arbetet blir en god referens för fortsatta affärer med kunden. Detta ska uppnås genom att:

 • Ha ett effektivt kvalitetssystem som fortlöpande utvärderas och förbättras.

 • Sätta konkreta mål för kvalitetsarbetet och följa upp dessa.

 • Ge medarbetarna tillräcklig information och utbildning.

 • Ha en flexibel organisation med förmåga att lösa problem, även vid komplexa uppdrag.

 • Ständigt arbeta för att förbättra verksamheten i riktning mot ökad kundtillfredsställelse.

 • Betrakta kunden som en samarbetspartner.

Vår miljöpolicy

SVB ska alltid eftersträva att i våra åtaganden inom industri- och miljösanering, byggberedning och korrosionsskyddande åtgärder minska vår miljöpåverkan genom att:

 • Hantera kunders avfall på ett säkert sätt samt hushålla med energi och naturresurser.

 • Utifrån våra förutsättningar förebygga föroreningar.

 • Ge medarbetarna tillräcklig information och utbildning.

 • Uppfylla tillämpliga krav i miljölagstiftningen och övriga bindande krav.

 • Utarbeta konkreta mål för miljöarbetet och följa upp dessa.

 • Ha ett effektivt miljöledningssystem som fortlöpande utvärderas och förbättras.

 • Ge medarbetarna tillräcklig information och utbildning.

 • Hjälpa våra kunder att minska sin miljöpåverkan.

Vår arbetsmiljöpolicy

SVB skall erbjuda en säker och sund arbetsmiljö som inte äventyrar medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa genom att:

 • Uppfylla tillämpliga krav i arbetsmiljölagstiftningen och övriga bindande krav.

 • Sträva efter att eliminera faror och minska arbetsmiljörisker inom våra arbeten.

 • Sätta konkreta arbetsmiljömål kopplade till verksamheten och följa upp dessa.

 • Ha ett effektivt system för arbetsmiljöarbetet som fortlöpande utvärderas och förbättras.

 • Förebygga och motverka kränkande särbehandling.

 • Upprätthålla en alkohol- och drogfri arbetsmiljö.

 • Involvera medarbetarna i arbetsmiljöfrågor och ge dem tillräcklig information och utbildning.

Välkommen till kundportalen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

YT-

BEHANDLING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området ytbehandling.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

BYGG-

SERVICE

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området byggservice.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

BETONG-

ARBETEN

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området betongarbeten.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

VAKUUM-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området vakuumteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

BLÄSTRINGS-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området blästringsteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

MILJÖ-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området miljöteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

HÖGTRYCKS-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området högtrycksteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!