VI RENAR FÖRORENAT VATTEN

Vi har spetskompetens och den senaste tekniken för att kunna hantera alla typer av förorenat vatten och massor.

SVB logotyp

VI RENAR FÖRORENAT VATTEN

Vi har spetskompetens och den senaste tekniken för att kunna hantera alla typer av förorenat vatten och massor.

SVB logotyp

VI RENAR FÖRORENAT VATTEN

Vi har spetskompetens och den senaste tekniken för att kunna hantera alla typer av förorenat vatten och massor.

Kostnadseffektivt och bra för miljön

Kostnads-effektivt och bra för miljön

Vår vattenreningsteknik skiljer effektivt bort slam, partiklar och tungmetaller från olika typer av processvatten och jordmassor. Renat vatten uppfyller alla  gällande myndighetskrav, vilket verifieras av ett ackrediterat laboratorium innan det behandlade vattnet slutligen släpps till ordinarie va-recipient. Tack vare möjlighet att recirkulera vatten kan vi också kraftigt minska behovet av processvatten vid exempelvis vattenbilning och högtrycksspolning. Det sparar inte bara pengar utan också miljön!

Vi är specialister på att
rena
vattendrag massor processvatten dammar släckvatten bassänger spolvatten från partiklar och tungmetaller

Vi är specialister på att rena vattendrag massor processvatten dammar släckvatten bassänger spolvatten
från partiklar och tungmetaller

Vi är specialister på att rena
vattendrag massor processvatten dammar släckvatten bassänger spolvatten
från partiklar och metaller

Vilket behov har du? Vi har spetskompetens och den senaste tekniken för att kunna hantera alla typer av förorenat vatten och massor. Vi anpassar reningsstegen utifrån förutsättningarna i varje unikt projekt – det gör att vi kan lösa utmaningar smart och kostnadseffektivt. Vi kan till exempel hjälpa er med följande:

Sprängskiss vattenreningsverk
#1

Inlopps-
kammare

#2

Koldioxid

#3

Lamella

#4

Uppsamling

#5

pH-justering

#6

Kontroll-
kammare

Så funkar ett mobilt vatten-reningsverk

Uppsamlat och avslammat vatten pumpas in en inloppskammare (#1) där en fällningskemikalie tillsätts för att fälla ut tungmetaller i vattnet. Vattnet rinner sedan in i en andra kammare (#2) där koldioxid införs i syfte att neutralisera pH. I tredje kammaren (#3) separeras fasta partiklar i en lamella och sjunker ner i en lagringstratt (#4) för avlägsning. Vattnet fortsätter sedan till nästa kammare (#5) för en andra pH-justering. I en slutlig kontrolltank (#6) bekräftas det att pH-värdet i vattnet har återgått till önskat värde, innan det släpps ut.

Optiska turbiditetssensorer och pH-sensorer övervakar och registrerar kontinuerligt vattenkvaliteten för att säkerställa att endast rent vatten släpps ut. Om vattnet inte uppfyller de inställda gränsvärdena stängs matningspumpen automatiskt av för att förhindra att smutsigt vatten tränger ut. Vattnet återcirkuleras då tills det uppfyller de förinställda värdena för pH och grumlighet.

Sprängskiss vattenreningsverk
#1

Inloppskammare

#2

Tillförsel av koldioxid

#3

Lamella för partikelseparation

#4

Uppsamlingstratt

#5

Justering av pH

#6

Kontrollkammare

Så funkar ett mobilt vattenreningsverk

Uppsamlat och avslammat vatten pumpas in en inloppskammare (#1) där en fällningskemikalie tillsätts för att fälla ut tungmetaller i vattnet. Vattnet rinner sedan in i en andra kammare (#2) där koldioxid införs i syfte att neutralisera pH. I tredje kammaren (#3) separeras fasta partiklar i en lamella och sjunker ner i en lagringstratt (#4) för avlägsning. Vattnet fortsätter sedan till nästa kammare (#5) för en andra pH-justering. I en slutlig kontrolltank (#6) bekräftas det att pH-värdet i vattnet har återgått till önskat värde, innan det släpps ut.

Optiska turbiditetssensorer och pH-sensorer övervakar och registrerar kontinuerligt vattenkvaliteten för att säkerställa att endast rent vatten släpps ut. Om vattnet inte uppfyller de inställda gränsvärdena stängs matningspumpen automatiskt av för att förhindra att smutsigt vatten tränger ut. Vattnet återcirkuleras då tills det uppfyller de förinställda värdena för pH och grumlighet.

Hög flexibilitet på liten yta

Hög flexibilitet
på liten yta

Vattenreningsanläggningarna med alla nödvändiga instrument och komponenter, inklusive kontroller, blandare och doseringssystem, är integrerade i en 20-fots enheter som är enkla att transportera och tar minimalt utrymme i anspråk på trånga arbetsplatser. Det gör det möjligt att behandla vatten på plats och i realtid, vilket maximerar effektiviteten och bibehåller samtidigt en miljövänlig arbetsplats.

Anläggningarna har vardera en kapacitet av upp till 20 m3 vatten per timme, beroende på vattnets kontamineringsgrad. Vi har också möjlighet att recirkulera vatten vilket innebär att vi kraftigt minskar behovet av processvatten vid exempelvis vattenbilning och högtrycksspolning. Det sparar inte bara pengar utan också miljön!

Vi levererar anpassade helhetslösningar för era specifika behov

Vi levererar anpassade helhets-lösningar för era specifika behov

Med över 30 års erfarenhet av att leverera industri- och miljösanering, så kan vi idag erbjuda oöverträffad spetskompetens inom våra olika tjänsteområden. Vårt kunnande i kombination  med den senaste tekniken betyder att vi kan leverera helheten som löser era specifika behov, effektivt och till rätt kostnad.

I vårt utbud av tjänster hittar du bland annat högtrycksteknik för robotiserad vattenbilning, blästring och spolning. Vi erbjuder också vakuumteknik som exempelvis kan användas för tömning av cisterner och oljeavskiljare samt effektiv materialtransport – en smart lösning för att suga och blåsa exempelvis isolering, spån, stenkross  och jordmassor.

Industri- och miljösaneringstjänster

SVB levererar industri- och miljösaneringstjänster samt betong- och ytbehandlingsarbeten till företagskunder inom industri-, bygg- och fastighetssektorn.

Industri- och miljösaneringstjänster

SVB levererar industri- och miljösaneringstjänster samt betong- och ytbehandlingsarbeten till företagskunder inom industri-, bygg- och fastighetssektorn.

Hög flexibilitet på liten yta

Vattenreningsanläggningarna med alla nödvändiga instrument och komponenter, inklusive kontroller, blandare och doseringssystem, är integrerade i en 20-fots enheter som är enkla att transportera och tar minimalt utrymme i anspråk på trånga arbetsplatser. Det gör det möjligt att behandla vatten på plats och i realtid, vilket maximerar effektiviteten och bibehåller samtidigt en miljövänlig arbetsplats.

Anläggningarna har vardera en kapacitet av upp till 20 m3 vatten per timme, beroende på vattnets kontamineringsgrad. Vi har också möjlighet att recirkulera vatten vilket innebär att vi kraftigt minskar behovet av processvatten vid exempelvis vattenbilning och högtrycksspolning. Det sparar inte bara pengar utan också miljön!

Kontakta oss

Kontakta oss

Vill du veta mer om vilka möjligheter vår vattenreningsteknik innebär? Hör gärna av dig till Rasmus Thomasson eller lämna dina kontaktuppgifter via formuläret, så ringer vi upp så fort vi kan.

Rasmus Thomasson
Projektledare vattenreningsteknik

YT-

BEHANDLING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området ytbehandling.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

BYGG-

SERVICE

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området byggservice.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

BETONG-

ARBETEN

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området betongarbeten.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

VAKUUM-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området vakuumteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

BLÄSTRINGS-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området blästringsteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

MILJÖ-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området miljöteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

HÖGTRYCKS-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området högtrycksteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!