MENY

LEDIG TJÄNST

Platschef

Tjänstebeskrivning

Som platschef har du det totala ansvaret för verksamheten där du balanserar din tid mellan kundrelationer/affärer, personal och företagsekonomi. Du ansvarar för vår verksamhet i Karlshamn med ca 25 anställda och en omsättning på 45 mkr där du har budgetansvar och fullt personalansvar. Du kommer att driva affärer och projekt inom sanering, slamsugning och underhåll och jobba med lönsamheten i vår leverans. Vi kommer att expandera vilket innebär att du som platschef skapar nya kundrelationer samt vårdar och utvecklar befintliga kunder. Mycket av din tid läggs tillsammans med personalen där du leder och är delaktig i den dagliga verksamheten med stort fokus på säkerhetstänk. I rollen är ditt ledarskap centralt och även kundkontakter, uppföljning av ekonomi, KPI er och omvärldsbevakning. Du kommer att arbeta med projektredovisning, kalkylering och offertarbete i våra produktions-/ekonomisystem. Vår verksamhet präglas av korta, snabba beslutsvägar och flexibilitet. Vi vill vara i framkant gällande säkerhet.

Låter det här intressant?

Den här rekryteringen hanteras i samarbete med Wikan Personal. Klicka på knappen nedan för att läsa hela annonsen och söka tjänsten.

Vill du veta mer om oss?

SVB levererar industri- och miljösaneringstjänster samt betong- och ytbehandlingsarbeten.

Uppförandekod

SVB vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och ägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar utveckling. För att uppnå detta arbetar vi aktivt med god affärsetik och socialt engagemang. Vi tar hänsyn till vår miljö och strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer. Uppförandekoden visar vägen genom att beskriva våra värderingar och de krav vi ställer på medarbetare och affärspartners.

Grunden för uppförandekoden är våra kärnvärden som vägleder oss i allt vi gör – kvalitet, miljö och säkerhet. SVB erkänner FNs Global Compact och uppförandekoden bygger på dess tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. Principerna i uppförandekoden baseras även på FNs deklaration om mänskliga rättigheter och ILOs kärnkonventioner om rättigheter i arbetslivet.

VATTEN-

RENING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området vattenrening.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

Välkommen till kundportalen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

YT-

BEHANDLING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området ytbehandling.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

SPRÄNG-

SOTNING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området sprängsotning.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

BETONG-

ARBETEN

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området betongarbeten.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

VAKUUM-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området vakuumteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

BLÄSTRINGS-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området blästringsteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

MILJÖ-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området miljöteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

HÖGTRYCKS-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området högtrycksteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!